Arts Voice - קול האמנות
קול האמנות הינו מפגש אמנותי שבו יוצרים מכל רחבי הארץ מגיעים ומציגים את יצירותיהם בנושאי אומנויות הבמה.
כן. זו לא טעות כבר לא צריך לסוע עד לתל אביב, שדרות, ירושלים, קרית שמונה או חיפה. המפגש מתרחש פה בפנינת השרון מתחת לאף של כולנו

למפגשים מגיעים מבוגרים וצעירים כאשר כולם מעוניינים באומנות ללא שום קשר לגילם. בעקבות המפגשים נרקמת לה קהילה של אנשים בעלי אינטרס משותף - אומנות. כמובן שהאירוע פתוח לכל אדם מכל מגדר ומגזר, האומנות אינה מבדילה בין צבעים ושפות ושואפת לאחד את בני האדם בחזרה לנקודת מוצאם ללא קשר למוצאם.

קהל הצופים מודע לכבוד שעליהם לתת כבוד למי שמופיע
ומאידך גיסא היוצר המציג משתדל שתוכן יצירתו לא תפגע ב
כבוד קהל הצופים


0 תגובות: